Educație

Înscrierea la grădiniţă în anul şcolar 2018-2019

Înscrierea la grădiniţă în anul şcolar 2018-2019 - RevistaMargot.ro

Pe 21 mai a.c. a început procedura de înscriere la grădiniţă a copiilor nou-veniţi în anul şcolar 2018-2019. De menţionat că pe 19 mai s-a încheiat reînscrierea în învăţământul preşcolar a copiilor care frecventează deja grădiniţa și urmează să o frecventeze și în anul școlar viitor.

Calendarul înscrierilor copiilor nou-veniţi

Conform procedurii stabilite de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), există trei etape de înscriere:

▪ ETAPA I DE ÎNSCRIERE – 21.05.2018-15.06.2018 în care se desfăşoară colectarea şi procesarea cererilor de înscriere.

▪ ETAPA II DE ÎNSCRIERE – 25.06.2018 – 27.07.2018 în care copiii respinşi sau cei care nu au participat la prima etapă pot fi înscrişi pe locurile rămase libere.

▪ ETAPA DE AJUSTĂRI – 30.07.2018 – 31.08.2018 în care copiii respinşi în etapa II pot fi înscrişi pe locurile rămase libere.

Fiecare grădiniţă este obligată să afişeze atât la sediul său, cât şi pe site-ul instituţiei următoarele informaţii:

-capacitatea instituției (număr de copii pentru care a fost proiectată);

-numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);

-orarul reînscrierilor/înscrierilor, stabilit de conducerea unităţii de învăţământ;

-perioadele programate pentru reînscrierea/înscrierea preșcolarilor

-criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;

-numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

-Informații privind statutul grădiniței, respectiv: autorizată să funcționeze provizoriu sau acreditată ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar).

Cum procedăm efectiv ca să înscriem copilul la grădiniţă

ETAPA I DE ÎNSCRIERE

Până la data de 08.06.2018, părinţii copiilor vor înregistra solicitarea de înscriere a copilului în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar care au locuri disponibile pentru anul şcolar 2018 – 2019.

Solicitarea de înscriere trebuie însoţită de documente justificative privind criteriile generale şi criteriile de departajare specifice elaborate de către unităţile de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari în vederea înscrierii copiilor în învăţământul preşcolar.

Documente necesare înscrierii

Părintele/tutorele legal depune la unitatea de învăţământ aleasă următoarele acte:

– Cerere de înscriere generată de SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România). Aceasta poate fi găsită la adresa http://ismb.edu.ro/ sau la sediul grădiniţei.

– În cerere părintele trebuie să completeze maxim trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ în care există locuri disponibile. Obligatoriu va fi completată cel puţin o opţiune. Cererea se depune la grădiniţa care reprezintă opţiunea 1.

– Adeverinţe de salariați ale părinților/ale unui părinte (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal)

– Copie după certificatul de naştere al copilului

– Copie după C.I. părinte/tutore/reprezentant legal

– Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)

– Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare

– Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat.

Înscrierea în grădiniţele de stat se face fără preceperea unei taxe de reînscriere/înscriere.

Listele grădinițelor care funcționează legal sunt disponibile fie la Cartografia școlară (https://www.siiir.edu.ro/carto//), fie pe site-urile inspectoratelor școlare județene / al Municipiului București (care răspund de rețeaua școlară de la nivelul județului / Municipiului București).

Click pe numărul 2 pentru continuarea articolului

1 2
Distribuie:
Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.