Sănătate

Servicii medicale gratuite pentru gravide, conform normelor din 2018

Servicii medicale gratuite pentru gravide, conform normelor din 2018 - RevistaMargot.ro

Dacă sunteţi însărcinată sau vă aflaţi în perioada de lehuzie, este bine să ştiţi că puteţi beneficia de anumite servicii medicale gratuite, fie că aveţi sau nu asigurare de sănătate.

Aceste servicii sunt expuse pe larg în Normele de aplicare ale Hotărârii nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru, intrate în vigoare de la 1 aprilie a.c.

Gravidele şi lehuzele care plătesc contribuţii la sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază.

Ca şi până la această dată, femeile însărcinate şi lehuze care nu au nici un venit sau care obţin venituri mai mici decât salariul minim brut naţional de bază sunt considerate, de asemenea, asigurate la sistemul de asigurări sociale de sănătate fără plata contribuţiei (conform art.224 alin.(1) litera f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare). Această facilitate le dă dreptul la un pachet minimal de servicii medicale.

Servicii de medicină primară

În ceea ce priveşte asistenţa medicală primară, toate gravidele şi lăuzele au dreptul la consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei precum:

-Luarea în evidenţă în primul trimestru;

-Supravegherea lunar, din luna a treia până în luna a şaptea;

-Supravegherea de două ori pe lună, din luna a şaptea până în luna a noua inclusiv;

-Urmărirea lehuzei de la externarea din maternitate – la domiciliu (o consultaţie);

-Urmărirea lehuzei la patru săptămâni de la naştere (o consultaţie);

-În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de şase luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni;

-De asemenea, femeile însărcinate se pot testa pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C şi lues.

-Gravidele care plătesc contribuţii la sănătate mai beneficiază în plus de alte investigaţii paraclinice necesare, din cele prevăzute în pachetul de bază.

În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la patru săptămâni de la naştere

Servicii acordate în ambulatoriul de specialitate

Toate gravidele şi lehuzele au dreptul la consultaţii în ambulatoriul de specialitate pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei.

Se acordă o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din ambulatoriu.

Totodată, pacientelor cu pachet de bază li se acordă sevicii medicale în scop diagnostic în sistem de spitalizare de zi precum:

-Supravegherea unei sarcini normale la gravida care nu deţine documente medicale care să ateste existenţa în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV;

-Supravegherea unei sarcini normale la gravida care deţine documente medicale care să ateste existenţa în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV;

-Screening prenatal (S11-S19 + 6 zile);
-Supravegherea sarcinii cu risc crescut (edem gestaţional, hiperemeză gravidică uşoară, uter cicatriceal în

trimestrul III etc).

Astfel de servicii se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii corespunzătoare. În funcţie de tipul serviciului medical, acestea pot presupune:

-Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie

-Hemoleucogramă completă

-Determinarea grupului sanguin ABO sau Rh

-Uree serică şi acid uric seric

-Creatinină serică

-TGP, TGO

-TSH

– Glicemie

-Test de toleranţă la glucoză

-Examen complet de urină

-VDRL sau RPR

-Testare HIV la gravidă

-Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau

-Ecografie de confirmare, viabilitate şi datare a sarcinii şi alte investigaţii prevăzute la litera B, subpunctul 1.10 din Anexa 7 a Normelor.

Servicii medicale gratuite pentru gravide, conform normelor din 2018 - RevistaMargot.ro

sursa foto: Pinterest

Servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească

În acest caz este vorba de serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă (care necesită internare mai mult de 12 ore) sau în regim de spitalizare de zi (cu o durată de maxim 12 ore).

Toate gravidele au dreptul la servicii de spitalizare continuă în cazul naşterii, fără a fi necesar bilet de trimitere.

În restul cazurilor, serviciile de spitalizare continuă se acordă numai când există urgenţe medico-chirurgicale care pun în pericol viaţa gravidei sau a fătului, ori impun supraveghere medicală continuă.

Gravidele şi lehuzele beneficiare ale pachetului de bază pot fi spitalizate în regim de zi pentru o serie de afecţiuni precum:

-Avort spontan incomplet fără complicaţii

-Edem gestaţional

-Hiperemeză gravidică uşoară

-Infecţii ale vezicii urinare în sarcină

-Îngrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterină ca urmare a unei intervenţii chirirgicale anterioare

În ceea ce priveşte investigaţiile, se pot efectua în regim de spitalizare de zi servicii medicale decontate ca:

-Amniocenteza (în trimestrul II de sarcină)

-Biopsia de vilozităţi coriale (în trimestrul I de sarcină)

-Cordonocenteza (în trimestrul II de sarcină).

Tot în regim de spitalizare de zi este posibilă monitorarea sarcinii cu risc crescut la gravida cu tulburări de coagulare/trombofolii ereditare sau dobândite.

Un astfel de serviciu este acordat şi decontat numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii corespunzătoare (a se vedea anexa 22 a Normelor).

Servicii gratuite acordate gravidelor şi lehuzelor din alte ţări

Mai pot beneficia de servicii medicale gratuite care ţin de evoluţia sarcinii şi lehuziei:

-Pacientele din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiare ale formularelor şi documentelor europene emise în baza Regulamentului nr.883/2004 al Parlamentul European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004;

-Pacientele din statele cu care România a încheiat convenţii, acorduri, protocoale internaţionale etc. cu prevederi în domeniul sănătăţii.

Indiferent de categoria de asigurat în care vă încadraţi, mergeţi din primul trimestru la medic pentru a vă fi luată în evidenţă sarcina. Se recomandă să faceţi acest lucru chiar dacă nu aveţi probleme deosebite în timpul gravidităţii.

Atâta vreme cât legislaţia vă permite o serie de investigaţii gratuite, este păcat să nu valorificaţi această facilitate.

Numai printr-o atentă monitorizare, puteţi fi sigură că sarcina şi bebeluşul evoluează bine. Până la urmă, aceasta este prima dorinţă a unei viitoare mămici şi astfel aveţi toate şansele să vi se îndeplinească . Succes!

Distribuie:
Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.